skip to Main Content

A játék elnevezése, a játék meghatározása

A játék elnevezése: @vibrohomeszalon nyereményjátéka
A játék meghatározása: A Vibrohome Szalon Instagram oldal (továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot hirdet. Ennek kapcsán vállalja, hogy a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon Vibrohome Szalon (@vibrohomeszalon) néven megtalálható. A játékban résztvevők a játék kapcsán:

Instagramon „Követés” (Follow) kapcsolatot alakítanak ki a Szervező (Vibrohome Szalon) profiljával és az adott képet „Kedvelik”, és a feltételekben meghatározott módon kommentet írnak a kép alá.

A játékban részt vevők közül egy, véletlenszerűen kiválasztott játékos (továbbiakban: Nyertes) részesül nyereményben. A játékhoz az Instagramnak nincs köze, a Játékkal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. Az Instagram a Játékot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban a Játékkal.

A nyereményjátékban való részvétel személyi feltételei

A nyereményjátékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vehet. A nyereményjátékban részt vevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A játék időtartama

A játék 2020. február 09. napján, a poszt kikerülésének időpontjában kezdődik és 2020. február 16. 24:00-ig tart.

A nyereményjátékban való részvétel tárgyi feltételei

A játékban minden olyan, a 2. pontban említett személy (továbbiakban: Játékos) részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

A játékra való jelentkezés módja

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki a Vibrohome Szalon (@vibrohomeszalon)  Instagram oldalával, és „Kedveli” a Vibrohome Szalon Instagram oldalán található játékra irányuló 2020. február 09-én közzétett képét, valamint a fotó alatt a feltételeknek meghatározott módon kommentel, és megjelöli („taggeli”) 2 ismerősét. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

A nyereményjátékban minden olyan magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy részt vesz, aki 2020. február 16-án 24:00 óráig

a nyereményben meghatározott solgáltatást illusztráló Instagram képet „Kedveli”, kommentel alá a fent meghatározott módon, melyben 2 ismerősét megjelöli, valamint a Vibrohome Szalon (@vibrohomeszalon)  Instagram oldalát követi.

Nyeremény

A nyereményjátékban az összes, az Instagram képet kedvelő, kommentelő (és „taggelő”), valamint a hivatalos Instagram oldalt követő személy között kerül kisorsolásra a nyeremény: 1 alkalom rádiófrekvenciás zsírbontó kezelés, melynek időtartama 30 perc. A kezelés bármely kiválasztott testrészre (pl. has, comb, fenék, felkar stb.) felhasználható. A nyereményjáték keretében tehát 1 Nyertest sorsolunk ki az Instagramon a játékban a kiírás szerint résztvevők közt. A nyereményhez kapcsolódó adók megfizetését a szervező Vibrohome Szalon teljes egészében átvállalja.

A sorsolás ideje és a nyertesek értesítése

A nyereményjáték 2020. február 16-án 24:00 óráig tart. A sorsolás és a Nyertes kiértesítése 2020. február 17-én 24:00 óráig megtörténik. A Nyertest az Instagramon keresztül a játékra irányuló képek alatt kommentben értesítjük. A nyeremény átvételének pontos helyét és idejét a Nyertessel a kapcsolatfelvétel után egyeztetjük. A kapcsolatfelvételt a Nyertesnek kell kezdeményeznie.

A nyeremény átvételének feltételei

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyertes nem veszi fel a kapcsolatot a szervezővel a Nyertes nevének ismertetése után legkésőbb 2020. február 29-én 24:00-ig, és így elesik a nyereménytől. A játékban részt vevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a Vibrohome Szalon a hivatalos Instagram oldalán győzelmük esetén közzétegye az Instagramon használt profiljuk nevét, amivel a játékban részt vettek.

A Szervező jogai

A Szervező kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Vibrohome Szalon hivatalos Instagram oldala neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el. A Vibrohome Szalon fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni. A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Vibrohome Szalon számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Vibrohome Szalon a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét és a nyeremény átvételét a Játékszabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A nyereményjáték során a Vibrohome Szalon nem jut személyes adatokhoz. A nyilvános adatok kezelése az Instagram minden felhasználó számára biztosított lehetőségei és szabályai alapján történik.

A játékkal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail címen kérhető: vibrohome@vibrohome.hu.

Back To Top